Tajemství pánevního dna

17.10.2022

Vlivy působící na P.D.

Aby pánevní dno bylo v pořádku a dobře fungovalo, potřebuje pro to nejen fyzický tréning, ale také vhodné psychické a zdravotní podmínky. Ženy, možná jste už někdy slyšely o tom, že svaly pánevního dna patří ke svalům stresovým... Znamená to, že ve stavech psychického napětí se zvyšuje napětí i pánevního dna. Mohlo by se zdát, že větší napětí svalů je žádoucí pro jejich svalovou sílu, ale není to tak, pokud prožíváme dlouhodobé stresové období nebo jsme prožily nějaké trauma, zvláště sexuálního charakteru. V takovém případě zvýšené napětí svalů zůstává a chybí potřebná schopnost relaxace. Bez střídání kvalitní relaxace a kontrakce svaly nemohou fungovat správně a dochází k různým disfunkcím, ať už je to inkontinence, bolestivá menstruace, poruchy plodnosti, vaginismus, neschopnost vnímat své pánevní dno a pak ho vhodně ovládat a pod.

Důležitou složkou práce s pánevním dnem je tedy celostní práce s tělem i vlastním psychickým stavem. Uvědomit si, jak vnímám tyto vnitřní svaly, jaká je jejich citlivost a vnímavost, jak je dokážu ovládat a pracovat s nimi... Ale je také třeba si uvědomit,

  • jaký mám ke svému tělu vztah, vtah ke svým intimním částem těla,
  • jaké se mi s touto oblastí pojí zkušenosti,
  • jaké se vynořují pocity, když myslím nebo se dívám na své intimní partie...
  • dotýkám se jich někdy? Pokud ne, proč? Jaký je s tím spojen pocit?
  • pokud mám v těchto místech jizvu, vím jak vypadá? Pečuji o ni? A vím vůbec jak o ni pečovat?   

Vztah k vlastnímu tělu je velmi důležitá součást práce s pánevním dnem. Pokud jsme odpojené od některých částí svého těla, například od pánevního dna a vlivem nepříjemných zkušeností jsme se naučily takto fungovat - necítit nebo necítit dostatečně, pak ani fyzické cvičení nebude mít účinky, které očekáváme. Znovu se vrátit k sobě, najít, co nás tíží, naučit se s tím pracovat, dovolit si pustit to, osvobodit se, vede k otevření se, vnímavosti, citlivosti a nejlepší možné funkci, jakou nám může tělo nabídnout.

Někdy se můžeme dostat do fáze, kdy si nevíme rady, jak pracovat sami se sebou, abychom se posunuly dál. V takovém případě vám ráda pomohu zjistit, kde se nachází případný blok a jak jej uvolnit, aby jste našla pozitivní vtah k sobě a práce s vlastním tělem přinesla žádané ovoce.

Objednat se můžete přes "Kontakt".