Somatic experiencing

18.12.2022

                          Somatické prožívání - terapie traumatu - regulace somatického napětí

Somatic experiencing je terapeutická metoda vyvinutá Peterem A. Levinem, americkým terapeutem, jehož publikace přeložené do českého jazyka jsou např. Probouzení tygra, Pravence traumatu u dětí, Trauma očima dítěte, Léčba traumatu, Trauma a paměť apod.

"Trauma vzniká, když v nás nějaká událost zanechá nezpracované následky, které zatěžují organismus." Rovněž období dlouhodobého stresu, které zatěžuje náš nervový systém více než je schopen regulovat, přináší do našeho života nepříjemné symptomy, které život obtěžují a často ho činí obtížně snesitelným. Mohou to být úzkosti, fobie, strachy, depresivní stavy, náhlé neadekvátní výbuchy vzteku, závislosti, nutkavé chování, poruchy spánku apod.

S tím spojené nejen psychické projevy, ale i projevy na těle, jako je stále se opakující zvýšené napětí svalů, bolesti, poruchy funkcí orgánů, jako jsou poruchy plodnosti, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku apod.

Náš nervový systém se v takovém případě nachází v nerovnováze. Převahu získává sympatický nervový systém, který člověka udržuje ve stavu aktivace - stresu - připravenosti na boj nebo útěk. A to včetně vylučování stresových hormonů do krevního oběhu, které organismu hlásí, že je ve stavu pohotovosti a je třeba utlumit trávení, pohlavní orgány a naopak aktivovat kardiovaskulární systém, aby byl připraven na nutnost reakce. Tyto reakce jsou nutné pro naše přežití, pokud ale z nich organismus neumí vystoupit, pak velmi zatěžují život.

Somatic experiencing navrací schopnost seberegulace nervového systému, zároveň s vybíjením traumatického obsahu. S tím se postupně uvolňují všechny psychosomatické symptomy těla.